STRONA GŁÓWNA |

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

Witam serdecznie olsztyn-jura.pl

Obszar okolic Olsztyna stanowi część składową tzw. "Płaskowzgórza Częstochowskiego" który charakteryzuje duża liczba ostańców i duże obszary piaszczyste porośniete lasem sosnowym. Region ten leży w strefie klimatycznej środkowoeuropejskiej a średnia temperatura roczna wynosi około 7,5°C.

W roku 1488 Kazimierz Jagiellończyk wydał dokument dla osady rozciągającej się pod zamkiem olsztyńskim, na mocy którego otrzymała ona niemieckie prawo miejskie. Punktem centralnym nowo powstałej osady miejskiej pozostawał w dalszym ciągu warowny zamek, a mieszkańcy uzależnieni byli od zamkowego dzierżawcy. Od XIV do XVIII wieku Olsztyn był ośrodkiem administracyjnym starostwa. Przetrwał jako samodzielny ośrodek miejski do XIX stulecia. W roku 1870 utracił prawa miejskie.

7 maja 2017 r. - prace trwają.

© Arek "Egzor" Klecz - jura.olsztyn.pl - Turystyczna Gmnina Olsztyn